Мионица


Прикажи ЈП Дирекција Мионица на већој мапи

ЈП "Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица"

Јавно предузеће "Дирекција за уређење и изградњу општине Мионица" основано је Одлуком о оснивању Скупштине општине Мионица број 023-21/98 од 19.10.1998.године..

Дирекција има статус јавног предузећа у чијем раду Општина Мионица остварује јавни интерес у складу са Законом,Одлуком о оснивању и Статутом.Уписана је у регистар привредних субјеката по решењу БД 12570 од 25.04.2005.године.

Делатност

Просторно планирање

израда регулационих планова, урбанистичких пројеката...

Развој пројеката о некретнинама

повезивање финансијских, техничких и физичких средстава...

Изградња саобраћајница и спортских терена

изградња путева, улица и других саобраћајница, бициклистичких стаза...

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Мај 13
ЈН бр. 13/2016

Реконструкција сале Културног центра

Јун 03
ЈН бр. 10/2016

Радови на реконструкцији и санацији изворишта "Орловац" у општини Мионица